INFORMACE - O SPOLEČNOSTI

Narex Consult a.s. vznikl v roce 1990 po rozdělení státního podniku Narex Praha (dříve Nářadí) a je jeho právním nástupcem.

Od vzniku naší společnosti se zabýváme prodejem nářadí, nástrojů a měřidel.

V současné době patří naše společnost mezi největší prodejce tohoto sortimentu v České republice. Vlastníme několik prodejních míst, odkud zabezpečujeme jak velkoobchodní, tak maloobchodní prodej, servis a poradenské služby. V omezené míře pak exportujeme i do zahraničí.

Provozujeme autorizovaný servis momentových klíčů a zajišťujeme servis elektrického nářadí u smluvních servisů výrobce.

Neustále rozšiřujeme naše skladové plochy, abychom mohli operativně uspokojovat komplexní požadavky většího počtu zákazníků. Zastupujeme desítky výrobních firem a dodávané zboží je především českého původu. Pouze tam, kde chybí výrobce z České republiky nebo zboží nemá odpovídající kvalitu, nabízíme zboží i ze zahraničí.

Další dlouholetou aktivitou naší společnosti je výroba prospektů, katalogů, ceníků a jiných tiskovin ve vlastním pracovišti DTP.

Dobré jméno si také získáváme v oblasti vzdělávání. Především se jedná o realizaci odborných seminářů zaměřených na ekonomickou problematiku.